skip to Main Content

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Wijkvereniging Ajour gevestigd te Gouda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40464117 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

–  de website [webadres] bezoekt;

–  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

–  lid wordt;

–  via email een bericht naar ons stuurt;

–  via het contactformulier contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

Voorletters en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

Geboortedatum

Emailadres

Bankrekening

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om :

–  het lidmaatschap te effectueren;

–  contact met u op te nemen of te onderhouden;

–  de dienstverlening te verbeteren;

–  de website te optimaliseren;

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met [Clara Vis tel: 06 55715154 of mail  clara_vis@hotmail.com:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens  niet aan derden:

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen schriftelijk  uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Back To Top