skip to Main Content

Postadres: Trilgras 2 2804 NL Gouda
Telefoon: 0182 – 533872
Website: www.nvvh.nl
e-mail: tdraisma@planet.nl

Algemene informatie

Terug in de tijd

De landelijke NVVH vereniging werd in december 1912 opgericht door de dames Anna Polak en Marie Heinen. Dit waren voortvarende dames, die samen al het Nationale Bureau voor Vrouwenarbeid bestuurden. Zij streefden naar gelijke maatschappelijke en financiële waardering voor de arbeid van vrouwen en mannen. Spoedig werden door het hele land NVVH afdelingen opgericht. Momenteel telt de vereniging landelijk ongeveer 12.000 leden. De afdeling Gouda heeft 127 leden. Aangezien in deze tijd de meeste vrouwen werken is de leeftijd van de leden vanaf ongeveer 50 jaar tot wel 90 jaar. Maar geen probleem, de vrouwen zijn actief en in beweging. De afdeling Gouda, opgericht 12 december 1924, heeft momenteel 127 leden.

Wat biedt de vereniging

 • Iedere maand een lezing, hetzij educatief of amusement
 • Iedere maandagmiddag kunt u klaverjassen
 • Ieder vrijdagmiddag om de week kunt u bridgen
 • Literatuurclub
 • Een paar keer per jaar een excursie
 • 1 keer per week Nordic walking in de Goudse Hout
 • Aandacht voor kerst en paasviering
 • Ontmoetingen in de vorm van een fietstocht en koffieochtenden
 • Er is een commissie “Lief en leed”die aandacht schenkt aan zieken en jubilea
 • 8 keer per jaar een boekje waarin activiteiten, verslagen en andere zaken vermeld staan
 • 6 keer per jaar ontvangt u het landelijk blad Denken en Doen.

 

 

Back To Top